CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO CHÍ CHƯƠNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 54/34, Trần Việt Châu, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại : 0945677739
Ngày cấp : 18/03/2014
Tên giám đốc : Lưu Dũ Hiệp