TRẠM Y TẾ PHƯỜNG XUÂN KHÁNH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 72 Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Tên giám đốc : Trần Thị Xuân Hồng